دوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠
بهترین راه مبارزه با آمریکا،خدمت رسانی به مردم است . مقام معظم رهبری
منو اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
صفحه اصلی > معرفي > ارزيابي عملكرد 
ارزيابي عملكرد

 

وظايف ارزيابی عملکرد:

 

v همکاری در تهيه و تدوين شاخصهای اختصاصی و معيارهای ارزيابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه رياست، معاونتهای هفت گانه دانشگاه، دانشکده ها، بيمارستانهای تابعه، شبکه های بهداشتی درمانی و مؤسسات وابسته با همکاری واحدهای مربوطه و واحدهای مطالعاتی ذيربط.

 

v پيگيری اجرای ارزيابی عملکرد دانشگاه و تهيه گزارش تحليلی از نتايج ارزيابی واحدهای تحت پوشش شامل واحدهای ستادی و محيطی و ارائه آن به رياست دانشگاه، استانداری و وزارت متبوع.

 

v نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزيابی عملکرد واحدهای تحت پوشش دانشگاه و تحليل ارزيابی های انجام شده با همکاری و هماهنگی واحدهای تخصصی.

 

v   ارزيابی معاونتها و واحدهای مربوطه و ارائه پيشنهادهای لازم به رياست محترم دانشگاه.

 

 

بازگشت

طراحي و اجرا : اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات  دانشگاه علوم پزشکی همدان

 Copyright © 2012 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved